Offerte aanvragen

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
* de eigenaar: de eigenaar van de website;
* u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
* gebruik(en): alle denkbare handelingen;
* de content: alle in de website aanwezige inhoud;

  • Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • Alle prijzen op deze website zijn in euro’s, exclusief BTW en onder voorbehoud van mogelijke onjuistheden.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.
  • De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.
  • De eigenaar behoudt zich te allen tijde het recht voor om u de toestemming tot deze website te ontzeggen.
  • U zal de eigenaar beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en veroordelingen, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Ga naar boven